Org.nr.: 974 536 331 MVA
Ring oss: 90 18 58 68

Pumping

Betongpumping

Kristiansen Betongpumping AS leverer rask og effektiv service med moderne presisjonsutstyr du ellers må bestille fra Oslo. Vi er de eneste i området som benytter BEC computerstyring for fordeling av masse. Vi innehar en oppdatert maskinpark med moderne Putzmeister pumpebiler som pumper opptil 36 meter opp, 32 meter ut, samt Hallmeister-biler som nøyer seg med 4,9 meters takhøyde for utfolding av pumperigg.

Har du jobben som skal gjøres, har vi utstyret og erfaringen!

Ny Putzmeister 43

Med vår nye Putzmeister strekker vi oss litt lenger enn før, nå opptil 42 meter.
Vi reiser selv til tyskland og plukker ut passende biler. Putzmeister er moderne, effektive pumpebiler som får jobben utført på kort tid.

Hallmeister

Hallmeister-bilene er mindre, og kan rigges i haller med takhøyde på kun 4,9 meter.
Dette er spesielt viktig ved bygging av idrettshaller, kjøpesentre og industribygg av større skala.

EBC computerstyring

EBC er en ny computerstyrt teknologi for fordeling av masse. Dette effektiviserer arbeidet ytterligere. Kristiansen Betongpumping AS er eneste i området som benytter denne teknologien.